​  

Lager- og logistikløsninger

​Efter aftale tilbyder vi at holde lager for vore kunder og håndterer logistikken.

Herved kan vi optimere produktionen efter minimum og maksimum antal af de aftalte emner, til gavn for vore kunder med bedre priser, kortere leveringstider og mindre administration. Vi sørger gerne for emballering og mærkning, så varerne kan sendes "just in time" og gå direkte ind på kundens montagelinje eller alternativt sendes som reservedel til en given slutkunde.​

TripleCut A/S  |  Diskovej 6  |  7100 Vejle  |  Tlf: +45 7583 7860  |  CVR-nr.: 29789711  |  info@triplecut.com