​  

Sporbarhed og dokumentation

De allerfleste produktioner, der går gennem vores virksomhed, bliver leveret med materialecertifikater.

Dokumentationen foregår elektronisk og følger sagerne fra stålværk og ud til slutkunden.

Stempling og omstempling håndteres af egne folk og eksterne selskaber i henhold til de krav, der stilles til dokumentation af materialer og emner.

Vi har stor erfaring med udformning af egne målerapporter og håndtering af kunders dokumentationssystemer.

TripleCut A/S  |  Diskovej 6  |  7100 Vejle  |  Tlf: +45 7583 7860  |  CVR-nr.: 29789711  |  info@triplecut.com