​  

Skærende værktøjer og værdiskabelse

I nært samarbejde med vore leverandører, lægger vi store ressourcer i altid at være opdateret på de nyeste og bedste værktøjer, fordi en stor del af vores værdiskabelse dannes her.


I vores bearbejdning af højt legerede metaller er det vigtigt at vi optimerer bedst muligt med kortest mulige skæretider og den længst mulige standtid på skærene. Den balance mestrer vi til perfektion!

TripleCut A/S  |  Diskovej 6  |  7100 Vejle  |  Tlf: +45 7583 7860  |  CVR-nr.: 29789711  |  info@triplecut.com