​  

Kvalitetssikring

Først og fremmest har vi en indgroet og nagelfast holdning til kvalitet, der holdes i hævd af mester, svend, lærling og administrativt personale.

Varer, der sendes ud fra fabrikken, skal leve op til de ønskede kvalitetskrav – mindst!

Vi kører med sidemandskontrol og har målerum med TESA Micro-Hite 3D Recorder. Vi leverer gerne målerapporter, FAI, stikprøver og anden dokumentation.


Vi er en velstruktureret virksomhed og formelt kører vi efter vores egen kvalitetshåndbog, der er baseret på ISO 9001.

Vi er dog ikke certificerede. Vi bliver certificerede efter sommerferien 2018.

TripleCut A/S  |  Diskovej 6  |  7100 Vejle  |  Tlf: +45 7583 7860  |  CVR-nr.: 29789711  |  info@triplecut.com